Inner Wheel Tilburg Triborch

Algemeen

Inner Wheel Tilburg Triborch maakt deel uit van IW Nederland en van daaruit van International Inner Wheel (een van de grootste vrouwen serviceorganisaties) dat ruim 100.000 leden telt in 103 landen en een consultatieve status bij de VN heeft. 
IW Nederland heeft 75 clubs verdeeld over 3 districten, onze club valt onder district 60. Ons clublid Marlies Arnoldus was President van Inner Wheel Nederland 2020 – 2021.
Voor meer informatie over IW Nederland: www.innerwheelnederland.nl

Onze Serviceclub

Inner Wheel Tilburg Triborch is opgericht op 22 april 1995 en heeft ten doel om goede doelen te steunen in binnen- en/of buitenland. Dit kan zijn in de vorm van een gift of door middel van ‘hands on’ activiteiten. Het werven van fondsen gebeurt in de regel door het organiseren van projecten waaraan vooraf een goed doel gekoppeld wordt. Het gekozen goede doel kan zowel een grote organisatie betreffen of juist een gift zijn aan een kleinschalig, aansprekend project. Vast terugkerende fondswervingsprojecten zijn o.a. het jaarlijkse Running Dinner en de Ladies Night Movie. Voorbeelden van ‘hands on’ projecten zijn het verzamelen, inpakken en rondbrengen van cadeautjes aan bijv. eenzame ouderen rond de feestdagen of het verzorgen van het lente–ontbijt in een verzorgingstehuis tijdens het landelijke Nederland Doet.

Onze vergaderingen hebben een informeel karakter en vinden elke 2e woensdag (behalve juli en augustus) van de maand plaats in Tilburg of omgeving. Er wordt regelmatig een lezer uitgenodigd, een activiteit georganiseerd of we bezoeken een bedrijf of instelling op locatie. 

Lidmaatschap

De procedure voor een nieuw lid van Inner Wheel Tilburg Triborch is in grote lijnen als volgt: Binnen de club wordt een aspirant lid door een bestaand lid voorgesteld. Indien er geen gegronde bezwaren vanuit de club zijn, zal het aspirant lid uitgenodigd worden voor minimaal 2 zogenaamde ‘snuffelavonden’. Wanneer het aspirant lid interesse heeft om lid te worden en er zijn geen gegronde redenen voor afwijzing, dan zal het aspirant lid geinstalleerd worden in de club.
Voor alle potentiele leden, ook degenen die aan Rotary, Rotaract of Inner Wheel gelieerd zijn, is dezelfde procedure van kracht.

Momenteel hanteren wij een zachte bovengrens van 60 jaar. De ondergrens is 18 jaar.
We vragen van alle potentiele leden een sociale betrokkenheid en actieve instelling met betrekking tot het realiseren van onze doelstellingen.

Nadat een nieuw lid geïnstalleerd is, zal deze toegevoegd worden aan een van de bestaande commissies om zo makkelijker bekend te raken met de leden.

Programmacommissie: Verzorgt de invulling van de maandelijkse clubbijeenkomsten.

Projectcommissie: Verantwoordelijk voor projecten tbv het goede doel.

EvenementenCie: Verzorgt de activiteiten voor de clubleden zelf, zoals het Kerstdiner en de Bestuurswissel.

Meet & Greet commissie: Via deze commissie worden aspirant leden binnen de club geïntroduceerd en zij zorgen voor begeleiding binnen de club.

‘Onder ons’ / Lief & Leed Cie: Om elkaar ook eens van een andere kant te leren kennen komen we 1x per jaar in kleine groepjes van wisselende samenstelling bij elkaar thuis. Bij lief &leed verzorgt deze Cie namens de club een attentie richting het betreffende lid.

PR & Digicommissie: Deze commissie houdt zich bezig met de website en andere sociale media.

Kascommissie: Controleert de boeken van de penningmeester.

NL doet commissie: Sinds 2015 doen wij als club mee met grootste vrijwilligersactie van Nederland. De commissieleden stellen een klus/activiteit voor en dragen zorg voor de organisatie hiervan binnen de club.

Running Diner: In de wintermaanden wordt er een 3-gangen diner georganiseerd. De leden ontvangen circa 6 gasten voor hun gang, waarbij elke gang bij een ander lid genoten wordt.

Hands On Cie: Deze dames bieden ‘hands on’ projecten aan waar de leden zich facultatief voor aan kunnen melden.

Reiscommissie: Een keer per jaar organiseert deze commissie een weekendje weg met haar leden.

Bestuur 2021 - 2022

Voorzitter:                    Maud Jansen-Pruijn

Secretaris:                   Astrid Muller

Penningmeester:         Inge Tofield

Inkomend voorzitter:   Lia de Braal

Uitgaand voorzitter:     Corrie Hommel-Schoenmakers

Thema 2021 - 2022

Vertrouwen Verbinden Vriendschap